Maasbeeld webdesign

CMS onderhoudscontract voorwaarden

  1.  Waarom onderhoud voor je website?
  2.  Wat is inbegrepen in een CMS onderhoudscontract?
  3. Wat is niet inbegrepen?

Waarom onderhoud van je website?

WordPress is open source software waardoor het gratis te gebruiken is en daardoor is het immens populair. Er zijn twee redenen waarom WordPress regelmatig geüpdate moet worden. Eerste reden is: door de grote community van ontwikkelaars volgt WP de vernieuwingen in de internetwereld op de voet. Dat betekent dat zowel de systeemsoftware als alle programmaonderdelen (de plugins) en het gebruikte thema regelmatig vernieuwd worden en dus geüpdate moeten worden.
De tweede reden is dat ook hackers actief zijn en continue toegang zoeken tot WP-websites. Dat doen ze vooral via verouderde en daardoor kwetsbare onderdelen. Reden genoeg om het updaten serieus te nemen.

Met een CMS onderhoudscontract ben je zeker van het regelmatig updaten van de systeemsoftare en alle onderdelen.

Inbegrepen in CMS onderhoudsabonnement

MINI

4 x per jaar

backup download

updaten systeem, Plugins en Thema indien nodig

technische controle tijdens updaten

monitoring via email vanuit de beveiligingsplugin Wordfence

ingeval calamiteit melding en overleg

€ 45,- per jaar

MIDI

6 x per jaar

backup download

updaten systeem, Plugins en Thema indien nodig

technische controle tijdens updaten

monitoring via email vanuit de beveiligingsplugin Wordfence

ingeval calamiteit 1x poging tot herstel via terugzetten (deel van) backup

controle verouderde plugins (+bericht) en melding en overleg

€ 65,- per jaar

MAXI

12 x per jaar

backup download

updaten systeem, Plugins en Thema indien nodig

technische controle tijdens updaten

monitoring via email vanuit de beveiligingsplugin Wordfence

ingeval calamiteit 1x poging tot herstel via terugzetten (deel van) backup

controle verouderde plugins (+bericht) en zoeken naar vervanging

€ 145,- per jaar

Calamiteit uitleg:

A. Een enkele keer gaat er iets verkeerd tijdens het updaten. Het gebeurt weleens dat de site ‘op wit’ gaat of dat het menu er ineens anders uitziet.

B. Het komt ook weleens voor dat er tussen de momenten van updaten in iets verkeerd gaat met de website.

Ingeval A.
Doe ik wat redelijkerwijs verwacht mag worden om de website weer draaiend te krijgen, d.w.z. backup terugzetten en oorzaak achterhalen. Daarna neem ik contact op om het slechte nieuws te melden en te overleggen wat er gedaan zou moeten worden en hoeveel tijd dat gaat kosten.

Ingeval B.

Ik zet de meest recente back-up terug (dit kan dus betekenen dat er een deel van het werk kwijt raakt). Ik zoek uit wat de oorzaak was en zo mogelijk repareer ik als het eenvoudig te doen is en ik neem contact op.

De maximum te besteden tijd verschilt per abonnement.

Wat is niet inbegrepen?

  • Na één poging tot herstel het verdere noodzakelijke werk om de site te herstellen;
  • communicatie met makers van Plugins en Thema’s;
  • inhoudelijke of technische aanpassingen aan de website.